Återställningsstegen Misslyckades Med Att Skjuta Objekt Av Klass 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider

Få PC felfri på några minuter

 • Steg 1: Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks
 • Fixa din PC nu med denna kraftfulla programvara - klicka här för att ladda ner den och komma igång.

  Nyligen rapporterade några av våra användare att de stött på det på Cogetclassobject 0x80040154 exchangeoutingtableprovider.

  Innan jag startar min nästa Exchange 2000-installation kan jag äntligen försöka få tag i den senaste installationen från . Jag kunde köpa alla
  -fel i händelsevisaren förutom mitt fel. Detta är applikationsvirket i
  ; Källa: WinMgmt; Kategori: nej; händelseidentifierare; 12: Beskrivning:
  “CoGetClassObject för leverantören ‘ExchangeRoutingTableProvider’ kunde inte göras färdig.
  Klassen är och inte registrerad. Det var allt. Inga data.
  Självklart skickade jag klassen, vilket är vad jag ville till har. Men
  > winmgmt tycker faktiskt att det borde, hur övertygar jag winmagmt att det hela tiden inte ska finnas några
  klasser och uppfylla alla önskemål? Tack

  7. PROBLEM KVAR – Outlook fungerar utan att logga in på en lämplig domän. PROBLEM

  8. Vad är problemet när du uppgraderar från Exchange 4.0 och Exchange 5.0?

  9. PROBLEM. För att starta Outlook måste du logga in på en domän. PROBLEM

  tio. Allvarligt SP2-problem: Tillförlitlighetsproblem efter renovering från E55 till E2K

  11. Exchange 2003 Host Move Issues: Strong Suspect liknar Active Directory som orsak

  Tillhandahåller en pekare till ett gränssnitt på väg till ett klassobjekt som är associerat med det faktiska väldefinierade CLSID. CoGetClassObject hittar och, så länge det är nödvändigt, dynamiskt laddar kritiska körbara rabattkoder för att göra detta.

  Ring CoGetClassObject i den perfekta raka linjen för att skapa flera enheter för varje objektklasstyp som troligen kommer att ha ett CLSID i bara datorns systemregister. Du kanske också vill få ett konstobjekt helt och hållet från en specifik fjärrdator. De flesta typer implementerar objekt som hur IClassFactory gränssnittet. Sedan måste du skicka ett otroligt e-postmeddelande till CreateInstance för att skapa varje oinitierat objekt. Det är dock inte alltid nödvändigt att gå igenom den här situationsprocessen. För att bearbeta en enskild artikel, anropa cocreateinstanceex-funktionen, som troligen startar en instans till en fjärrdator. Den har nyligen ersatts av funktionen CoCreateInstance, som specifikt experter säger att den fortfarande kan användas för att förbereda en instans på en fantastisk lokal netbook. Båda funktionerna kapslar in i anslutning till ett objekts träningssession, instansierar huset utöver någon sorts objekts generiska klass. Två olika funktioner, CoGetInstanceFromFile och CoGetInstanceFromIStorage tillhandahåller instansiering på den avlägsna motorn och aktiveringsobjektet. Det slutar med att det finns många vanliga gränssnittsfunktioner och val som resulterar i att man skapar objekt med avseende på samma typ och ger ett funktionellt föreslaget gränssnitt för det objektet.

  Syntax

  Få PC felfri på några minuter

  ASR Pro är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar ASR Pro snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • HRESULT CoGetClassObject( [c] REFCLSID rclsid, [c] DWORD dwClsContext, [i, valfritt] LPVOID pvReserved, [c] REFIID vass, [av] LPVOID *ppv);

  Inställningar

  CLSID fångat i data och kod så när du använder det för att skapa rena objekt.

  misslyckades mot cogetclassobject 0x80040154 exchangeroutingtableprovider

  Kontext för exekvering i exe-kod. För att aktivera fjärraktivering, tillåt CLSCTX_REMOTE_SERVER. Se din CLSCTX-uppräkning. Pekare

  för mer information om tillfällesvärden och deras användning.

  en dator som vanligtvis implementerar konceptet med en stil. Om den här parametern är NULL, information om hur klassobjektet instansieras om värddatorn som körs eller under programvaran som anges i klassrubriken RemoteServerName, beroende på avkodningen av parametern dwClsCtx. Se COSERVERINFO.

  Indikerar gran till någon gränssnittsidentifierare som eventuellt kan returneras till ppv vid en tillförlitlig framgångsrik retur. Detta gränssnitt är begagnat för att kommunicera med en klassdel. Vanligtvis är detta värde IID_IClassFactory, i själva verket har andra värden som IID_IClassFactory2 som en majoritet av specifikt stöder någon form av certifikat visat sig vara logiska. Alla OLE-definierade gränssnitts-ID:n bestäms i OLE-huvuddatan i princip IID_interfacename, där gränssnittsnamn är det välkvalificerade namnet på gränssnittet.

  misslyckades mot cogetclassobject 0x80040154 exchangeroutingtableprovider

  Adressen till den pekvariabel som den gjorda applikationen för riid-programpekaren kommer att erbjudas till. Med en mycket effektiv retur, anpassar *ppv den begärda skärmpekaren.

  Returvärde

  S_OK
  Överföringen av placeringen till det angivna klassobjektet lyckades.
  REGDB_E_CLASSNOTREG
  CLSID inte registrerat korrekt. Det här felet kan också innebära att den värdiga av dig som anges i dwClsContext inte existerar i registret.
  E_NOINTERFACE
  Antingen det önskade objektet som pekas på av ppv fortskrider inte stöder det gränssnitt som specificeras genom processen för riid, eller så står QueryInterface-operationen till ditt förfogande för klassen som refereras till av något E_NOINTERFACE-objekt.
  regdb_e_readregdb
  Ett fel uppstod när du undersökte registret.
  CO_E_DLLNOTFOUND
  En pågående DLL eller tränar-DLL hittades inte (beroende på sammanhanget).
  CO_E_APPNOTFOUND
  En körbar fil (.Was exe) lyckades hittas (endast CLSCTX_LOCAL_SERVER).
  E_ACCESSDENIED
  Ett allmänt åtkomstfel uppstod under laddningen.
  CO_E_ERRORINDL
  Det finns faktiskt ett allvarligt fel i varumärkets körbara.
  CO_E_APPDIDNTREG
  Den körbara filen startade men registrerade faktiskt inte klassobjektet (och slutade med all sannolikhet också).
  Retur och kod Beskrivning

  En klassprodukt i OLE är en mellanhand som har ett bra gränssnitt som kan göra operationer på din en grupp objekt offentliga. Objekt i denna sektor är härledda omständigheter av samma objektdefinition som visas av samma CLSID. Vanligtvis implementeras ett superbt gränssnitt när förfiningsobjektet nu är

  Fixa din PC nu med denna kraftfulla programvara - klicka här för att ladda ner den och komma igång.

  Failed To Cogetclassobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider
  Cogetclassobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider Is Niet Gelukt
  Nie Udalo Sie Cogetclassobject 0x80040154 Wymiennikaoutingtableprovider
  Cogetclassobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider 실패
  Error Al Cogetclassobject 0x80040154 Proveedor De Tabla De Enrutamiento De Intercambio
  Echec De Cogetclassobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider
  Klassenobjekt 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider Konnte Nicht Erfasst Werden
  Ne Udalos Poluchit Classobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider
  Non E Riuscito A Cogetclassobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider
  Falha Ao Cogetclassobject 0x80040154 Exchangeroutingtableprovider