LÖST: Förslag För Att Fixa SSH-nyckelns Plats Med Windows.

Du bör läsa dessa korrigeringsrekommendationer när du känner till önskad destination för SSH-nycklarna i vår egen Windows-felkod på din egen dator.

Få PC felfri på några minuter

 • Steg 1: Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks
 • Fixa din PC nu med denna kraftfulla programvara - klicka här för att ladda ner den och komma igång.

  Den publika delen av en viss nyckel måste otvivelaktigt lagras i id_rsa. pub, och den privata en bit kan lagras i id_rsa. Båda dokumenten kan nås från denna unika plats med File Explorer: C:Users[ditt användarnamn]. ssh.

  Bra för Windows Server 2019, Windows 10: Windows Server 2022,

  För det mesta verkar Windows-webbplatser vara autentiserade med ett användarnamn/lösenordspar, vilket förmodligen fungerar bra för system som mycket väl kan använda en delad domän. När du skapar över flera domäner, till exempel relaterat till lokala och molnsystem, kan det vara sårbart för brute-force-attacker.

  I jämförelse använder Linux-miljöer vanligtvis offentliga/privata nyckelramar, så du behöver inte implementera autentisering som kräver gissade lösenord. OpenSSH innehåller verktyg för att stödja detta, medan i synnerhet:

 • ssh-keygen eftersom säkra nycklar fortsätter att genereras
 • ssh-agent plus ssh-add för att säkert lagra de privata nycklarna
 • scp och därmed sftp för riskfria copyShared-filer som krävs när du använder servern för första gången
 • placering av ssh-nycklar i Windows

  Detta håll reda på ger en översikt över hur de använder verktygen efter Windows för att komma igång med nyckelbaserad verifiering med SSH.Om du inte är bekant med SSH viktigaste hantering, rekommenderar vi starkt att dina behov läser NIST IR 7966 kvalificerad “Säkerhet och interaktiv automatiserad åtkomstkontroll med Secure Shell (SSH)”. läsa

  Om par

  Nyckelpar avser alla offentliga och såväl privata nyckelfiler, många kända som används av vissa dokumentprotokoll.

  Autentisering för offentlig SSH-nyckel använder definierade kryptografiska algoritmer för att generera två uppsättningar bland privata nycklar: en “privat” och förmodligen en annan “offentlig”. Privata nyckelfiler kan kanske i princip motsvara ett lösenord och bör helt enkelt vara väl skyddade under vissa omständigheter. Den som köper din personliga intervjuare kan ansluta så att du kan vara en del av till vilken SSH-server du än får. Den offentliga nyckeln kan kännas igen som något som passar på servern, ssh utöver det som eventuellt delas, kräver att det är privat nödvändigt för att äventyras.

  När du använder grundläggande validering med en SSH-server, innebär SSH-serverns äkta klient att känna igen min användares offentliga mysterium och jämföra det med den diskreta nyckeln. Om den publika nyckeln till serversidan inte kan bevisas med den privata nyckeln på den specifika klientsidan, misslyckas autentiseringen.

  Multifaktorautentisering har förmågan att ofta användas med nyckeluppsättningar genom att ange en specifik lösenordsfras förutsatt att nyckelparen genereras generellt (se Användarnyckel Generation nedan). För autentisering lockas användaren med en viktig lösenordsfras som placeras på SSH-besökaren med den extremt privata nyckeln för att autentisera specifik användare.

  Generering av platscenter

  Offentliga nycklar har betydande krav på ACL om de endast ger administratörsåtkomst till ett Windows-baserat system. Första gången du överväger sshd kan ett nyckelpunktspar för den perfekta värden genereras automatiskt.

  Standard tillbaka sshd är inställd för att starta själv. För att köra det varje gång du startar om din dator, kör publikfrågorna från en förhöjd PowerShell-hanteringsprompt på servern:

  # Ställ in sshd-internettjänsten för att starta automatisktget-sshd-service-name | Set-Service -StartupType Automatic# Starta nu sshd-tjänstenStarta själva sshd-tjänsten

  Eftersom ingen användare kan ges sshd-tjänsten, lagras hållnycklarna i mappen C:ProgramDatassh.

  Generering av användarnyckel

  För att möjliggöra huvudsaklig autentisering måste du först förse en viss besökare med en offentlig/privat nyckelpartner. ssh-keygen.exe används för att generera primärt faktorfiler, och DSA-, RSA-, ECDSA- eller Ed25519-algoritmer kan nämnas. Om ingen algoritm anges används RSA. En stark algoritm bör användas, såväl som valfri nyckellängd, som i denna representation i ed25519.

  plats kopplad till ssh-nycklar i Windows

  För att hela bearbeta nyckelfiler med Ed25519-kriterier, kör kommandot efterföljande efter från en PowerShell potentiellt cmd-prompt på alla dina klienter:

  ssh-keygen -för dig till ed25519

  Detta bör matcha fromimage (där “användarnamn” utan tvekan ersätts av ditt personliga användarnamn):

  Skapa ett offentligt/privat par ed25519.Ange rapporten där du vill spara en ny säkerhetsnyckel (C:Usersanvändarnamn.sshid_ed25519):

  Du kan trycka på Retur för att acceptera standardinställningen, eller ordna en specifik filsökväg och/eller specifik plats där du vill att nycklarna ska tillåta dem att paketeras när de inkluderar skapade.Vid det här laget kommer du att bli motiverad att använda lösenfrasen att du kan kryptera de betrodda privata nyckel-mp3-filerna. Det kan bli tomt, men denna process rekommenderas inte.Lösenfrasen är ett antal effektiva när mappnyckeln ger en tvåfaktorsautentisering. Till exempel, här lämnar människor runt om i världen lösenfrasen tom.

  Ange en lösenordsfras (tom om du inte hittar något lösenord):Ange min korrekta lösenfras igen:Din har sparats när du behöver C:Usersanvändarnamn.sshid_ed25519.Din offentliga nyckel har hållits undangömd i C:Usersanvändarnamn.sshid_ed25519.pub.Det viktigaste fingeravtrycket:SHA256:OIzc1yE7joL2Bzy8!gS0j8eGK7bYaH1FmF3sDuMeSj8 kärnanvä[email protected]@LOCAL-HOSTNAMESlumpmässig bild:+--[ED25519 256]--+| . || || . ++ . . . . ! . . . .|| . . . . . .u .B .* .= .. . . . . . . . .|| . **cr** **cr** **cr**.o= .B .S .. || .=W o || +=+%a|| *oo.O.E. ||+.o+=o. ! |+----[SHA256]-----+

  Du hittar nu utan tvekan Ed25519 offentliga/privata nyckelpar för en viss specificerad plats. .pub-filer är statliga nycklar, och filer med uppskjutning är privata nycklar:

  Få PC felfri på några minuter

  ASR Pro är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar ASR Pro snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • Läge LastWriteTime Length Name-------------------- ------ -----а---- 06/03/2021 14:55 464 ed25519-а---- 06.03.2021 14:55 103 ed25519.pub

  Fixa din PC nu med denna kraftfulla programvara - klicka här för att ladda ner den och komma igång.

  Location Of Ssh Keys In Windows
  Windows에서 Ssh 키의 위치
  Localizacao Das Chaves Ssh No Windows
  Raspolozhenie Klyuchej Ssh V Windows
  Speicherort Von Ssh Schlusseln In Windows
  Emplacement Des Cles Ssh Dans Windows
  Locatie Van Ssh Sleutels In Windows
  Posizione Delle Chiavi Ssh In Windows
  Lokalizacja Kluczy Ssh W Systemie Windows
  Ubicacion De Las Teclas Ssh En Windows