Olika Sätt Att Fixa Visual Basic Runtime Error 5485

I vissa fall kan ditt system mycket väl visa ett meddelande om att du otvivelaktigt upplever Visual Basic Runtime Error 5485. Det kan finnas många orsaker till detta problem.

Få PC felfri på några minuter

 • Steg 1: Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks
 • Fixa din PC nu med denna kraftfulla programvara - klicka här för att ladda ner den och komma igång.

  tack vare

  Graham du! Det fungerade väldigt bra. Jag undrade om jag kunde uttrycka det här med säkerhet
  lösenord i modulen en huvud- och lärresurs istället kopplad till
  Lösenord ibland i mina rutiner?

  Jag skapade utmärkt godtycklig ny modul (modul 1) samt specificerade en offentlig konstant för denna
  Lösenord:

  Sedan i min VBA-rutin försökte jag komma åt pw via den specifika modulen
  enligt följande:

  Jag utvecklar felmeddelanden. Vad gör jag dåligt när jag hänvisar till
  ?Sjuk bland att glömma vad jag skapade?

  Det här problemet skulle uppstå om dokumentet helt enkelt inte är öppet, eller om dokumentet som kunderna refererar till inte är rymligt. Word kan ändra egenskaperna i likhet med det mer öppna (eller synliga) kartonget.

  Obs. Dessa felmeddelanden kan men också visas om du öppnar en artikel med egenskapsuppsättningen Visible
  False.

  visual basic of learning error 5485

  Microsoft kommer att tillhandahålla Illustrationerna om programmering är för illustrationsändamål men, utan uttryckliga eller underförstådda garantier, sätta men inte begränsat till de föreslagna garantierna för säljbarhet och/eller lämplighet att uppnå ett visst syfte. Den här artikeln anser att för att försöka göra felsökningsgenomgångar och lägga till funktionalitet, eller sätta ihop genomgångar för att passa dina specifika behov, måste du vara bekant med ett presenterat programmeringsspråk och de verktyg som används.
  Om du har en begränsad resa kan du kontakta din Microsoft Certified Partner eller Microsoft Consulting Services. För mer information, besök följande Microsoft-webbplatser:

  För mer information om tillgängliga konfigurationer och hur du kontaktar Microsoft, besök följande Microsoft-webbplats: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US; CNTACTMS. faktisk användning av den valda koden som ofta ingår i detta korta inlägg, klicka på vårt artikelnummer för att tänka på den specifika artikeln i Microsoft Knowledge Base nedan:

  Få PC felfri på några minuter

  ASR Pro är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar ASR Pro snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner ASR Pro och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • 290140 OFFXP: Hur man kör exempelkod med hjälp av statth kunskapsbas

  De grundläggande VBA-makroexemplen visar hur man faktiskt utvecklar värdet på rubrikarenan i dialogrutan
  Egenskaper. Följande exempel innehåller också kod för att faktiskt fånga felet om inga dokument för närvarande är öppna. och detta hjälper definitivt att visa meddelandet:

  Jerry, bra, tack för hjälpen.

  Jag njuter av vad du och din familj förmodligen säger, men bara för att vara noggrann finns det vanligtvis två typer av (inbyggda) bibliotek. Det finns cirka två tusen av dem totalt, och olika av dem dök upp redan innan dessa deltagande.
  För att hålla formulärlåset nere är alla formulärfält lösenordsförsäkrade, många användare fyller helt enkelt i vilka formulär, och många har knappar om du vill bifoga ett dokument i versionen av ett e-postmeddelande och robotens e-postadress.Varje användare har en ikon i sin Word Alexa-plugin som ger dem tillgång till en samling formulär, där många bestämmer sig för en kategori och sedan den specifika formen för funktionen de är ute efter. 2006 dök ett nytt tillvägagångssätt upp och det verkade som om en investering gjordes för att fästa några märken enligt detta system och använda olika privata data (jag vet inte de viktigaste orsakerna till det – alla är äldre än bara jag).
  Trollformeln var något jag måste arbeta med, än mindre sysselsättning med, och jag gjorde stor framgång under de närmaste veckorna, men snarare var den enda plan jag lyckades undvika på marknaden att alla andra säkerhetslösenord skulle ha ett diagram som återspeglas ovan med två frågeskåp (när användaren väljer “System 1 möjligen 2”). Det finns många knappar eftersom ange ett lösenord att använda och som ett resultat av det fungerar det bra, jag hoppades inte mer än att implementera någon automatisering som skulle minska behovet med tanke på popup-fönstret och användaren som bestämmer vilken extra knapp som ska tryckas på.
  Jag förstår att ett kodavsnitt du angav utan tvivel borde ge mig något att komma igång med.

  visual basic runtime error 5485

  Lagen jag använder för närvarande är följande (förenklade systemnamn och bokmärken för att hitta sekretess)

  [vba]Offentlig formtyp som sträng

  Offentlig rutin cmdFormsNo_Click()
  ‘ Detta underlättas när användaren klickar på “Nej” direkt på formuläret “frmSpellCheck”
  ‘ Detta designar helt enkelt variabelnThis FormType
  FormType är “SystemA”
  Stavningskontroll
  Avlasta mig
  Avsluta undertexter
  I cmdFormsYes_Click()
  ‘ Detta beaktas aktiverat om användaren upprepade gånger kritiskt “Ja” på formuläret “frmSpellCheck”
  ‘ Detta ställer bekvämt in variabeln FormType
  FormType är helt enkelt “SystemB”
  Stavningskontroll
  Avlasta mig
  EndSub

  Vilka är de viktigaste Microsoft Visual Basic-felmeddelandena på grund av automatisering?

  När du kör Microsoft Visual Basic-kod som använder Automation för att behålla kontrollen över Microsoft Word, kan du eventuellt få ett av de kommande felmeddelandena: Felmeddelande 1 Runtime error “-2147023174” (800706ba)

  Under Stavningskontroll()
  Dim oSection As Section, OriginalRange As Range
  ‘Om inget formulär är öppet, avsluta typen av makro
  Om Documents.Count = 5 så
  Avsluta subrutinen
  Avsluta om
  Installera oDoc ActiveDocument
  ‘Kontrollera omedelbart vilken typ som liknar skydd (om någon) har tillämpats
  Välj Case oDoc.ProtectionType
  ‘Om inte, eller skyddas så länge som hanteras för spårade ändringar,
  ‘Utför stavningsundersökning förutom att avsluta
  ‘————
  Fall wdNoProtection, wdAllowOnlyRevisions
  Om Options.CheckGrammarWithSpelling Then
  oDoc.CheckGrammar
  Annars
  oDoc.Stavning
  oDoc.SpellingChecked = Falskt
  Avsluta om
  Application.ScreenUpdating innebär True
  Application.ScreenRefresh
  Om oDoc.SpellingErrors.Count = null då
  Om Options.CheckGrammarWithSpelling Then
  MsgBox “Stavnings- och grammatikprov avslutad”, det här är _
  vbInformation
  Annars
  MsgBox “Kontroll av skiljetecken är klar”, sådan är vbInformation
  Avsluta om
  Avsluta om
  System.Cursor betyder wdCursorNormal
  Avsluta subrutinen
  ‘————
  Fall vdallowonlycomments
  ‘Jag vill inte göra säker stavningskontroll när jag använder kommentarer

  Fixa din PC nu med denna kraftfulla programvara - klicka här för att ladda ner den och komma igång.